icon-casualty

+47 66 98 32 90

Well Kill

and Emergency Support

Type in a keyword, phrase, region, service, name, etc.
Offer description
Application

Teknisk sjef

Location: Offshore, Norway
Duration: 31.12.2024
Apply by: 09.07.2024

Jobref: 19408

Start: 15.07.2024

Description about task and responsibilities:

 • Teknisk Sjef (TSL) Normal arbeidstid 07-19. Teknisk sjef rapporterer til OIM.
 • Er oppgaveansvarlig for ELE, AUT, og mekanisk.
 • TSL skal følge opp V&M og ISO kontraktører og leverandører samt vedlikeholdsplaner, og vedlikeholdsstyringssystem som inkluderer:
  • Utøve lederskap i henhold til Equinor-boken.
  • Følge opp framdrift på FV, KV, modifikasjoner, V&M og ISO kontraktører.
  • Koordinere og tilrettelegge for effektiv ferdigstillelse av vedlikehold iht. AO-plan.
  • Påpeke kvalitetsavvik og sørge for at kvalitetsavvik blir opprettet.
  • Følge opp bemanningsnivå iht. godkjent AO-plan.
  • Gjennomføring av produksjons- og sikkerhetskritisk vedlikehold. Minimere etterslep.
  • Fysisk delta i vedlikeholdsarbeid på installasjonen, og opprettholde relevant kompetanse for dette. Utføre annet arbeid innenfor sitt område som OIM har pålagt han/henne.
  • Ansvar Medvirke til at alt teknisk utstyr er i forskriftsmessig stand og vedlikeholdes i henhold til vedlikeholdsplan og styringssystem. Systemansvar tekniske system. «system og område ansvar».
  • Generelle plikter Vedlikehold og reparasjon, og av maskineri, VOC-anlegg, annet teknisk utstyr om bord. TSL rapporterer til OIM som han / hun skal holde orientert om alle forhold av betydning relatert til hans / hennes ansvarsområde.
  • Den generelle kommunikasjonen angående teknisk drift / saker skal normalt rapporteres til Teknisk systemansvarlig i landorganisasjonen, i vedlikeholdsstyringssystem, og i henhold til Equinor’s styrende dokumentasjon.
  • Gjennomføre årlige inspeksjoner selv på vegne av Klassifiseringsselskapet der det er hensiktsmessig. Opprettholde sin kompetanse på dette.
  • Utøve kontroll over bestilling, lagring og bruk av reservedeler, og forbruksvarer til alt teknisk utstyr for å oppnå et minimum av anleggs nedetid med laveste kostnader. Ta hensyn til definert kritikalitet på utstyret i henhold til vedlikeholdstyringssystemet og styrende dokumentasjon.
  • Føre relevante loggbøker og levere til OIM for signering.
  • Beredskapssituasjoner Primærrolle: Aksjonsleder Aksjonsleder er ansvarlig for koordineringen mellom beredskapssentralen og den operative innsatsen i felt via kommunikasjon med Skadestedsleder. Rapportere til beredskapsleder i beredskapssentralen.
  • Eier av situasjonsplott.
  • Ansvarlig for koordineringen mellom beredskapssentralen og den operative innsatsen i felt via kommunikasjon med skadestedsleder.

Language Requirements:

 • English and Norwegian

Rotation:

 • 14/28

 

If interested in this position, please contact [email protected]

Apply


  Suggested formats: .docx

  Accepted formats: .jpg, .pdf, .png, .txt


  Submit