Type in a keyword, phrase, region, service, name, etc.
Offer description
Application

Senior Estimator

Location: To be decided
Duration: 30.09.2025
Apply by: 22.09.2023

Job ref: 18662

Start: 02.10.2023

Hovedansvarsområde
Ansvarlig for utvikling og ledelse av alle mengde/kvantitets verifikasjon og kontroll i prosjektet, og gi støtte til kontraktstyring, prosjekt kontroll og endringsledelse. Kalkulatør/Kvantitets kontrolløren skal sikre riktig bruk av alle selskapets definerte prosesser og prosedyrer, påse at krav til mengdeoppmåling og kontroll i prosjektet er i tråd med kontrakt og kompensasjon og i tråd med leverandørens standarder og prosedyrer. Kalkulatør/Kvantitets kontrolløren skal inngå i et tverrfaglig team og være søkende etter råd og perspektiver fra kolleger og ledere for å sikre best mulig verdi for kunden. Kandidaten skal utføre kommersielle og tekniske vurderinger og ta beslutninger og anbefalinger etter behov og avklart ansvarsforhold.

Hovedoppgaver

 • Gjennomgå alle kontraktsdokumenter for å forstå omfanget av arbeidet, utarbeide material enhetskost og konstruksjonskost/timer som kreves i henhold til NS3420 – Målebrev (ihht kontraktens preamble og definerte regler for oppmåling)
 • Måling / re-måling av fremdriften av konstruksjonsarbeidet og klargjøring av målebrev og NS3420/
 • Gjennomgang og analyse av kontraktørens NS3420/ Målebrev, prognose og faktura.
 • Gjennomgå konstruksjonsplaner og utarbeide mengdekrav.
 • Verifisere konstruksjons- og materialkostnader, samt kontrakt og kompensasjonsformat for å sikre de beste avtalene.
 • Kontakt med byggeledere, entreprenører og underleverandører.
 • Utarbeide rapporter, analyser, kontrakter, budsjetter, risikovurdering og andre dokumenter.
 • Periodisk onsite konstruksjonsbefaring med byggherren for godkjenning og verifikasjon av fremdriften
 • Kontroll av endringer til kontrakt og kompensasjon
 • Sikre samspill med planleggings- og/eller kostnadsdisipliner for å sikre riktig tilpasning mellom kostnad/estimat og tidsplan
 • Kvalitetssikre at selskapets prosedyrer for prosjektkontroll ligger til grunn og brukes for alle kostnadsestimater og BOQ.
 • Bistå med vedlikehold og oppdatering av selskapets erfaringsdatabase med «As-Built»-data.
 • Støtte inn og koordinere kostnadsrisikoanalyse etter behov.
 • Gjennomføre ukentlige møter med formann, anleggsleder, kostansvarlig, og stikning ingeniøren om utført arbeid, innmålingsdata og endringer.
 • Kontinuerlig følge opp mengdeberegning på postnivå, og månedlige levere en «Cut Off» oppstilling av utførte mengder/endringer.

Utdannelse

 • Bachelorgrad innen ingeniørfag / Chartered Quantity Surveyor eller tilsvarende utdanning
 • Minimum 5 års erfaring fra tilsvarende Quantity Surveyor stilling innen olje- og gassindustrien, inkludert minimum 3 år som mengdemåler i store byggeprosjekter (10 års erfaring dersom ingen ingeniørkvalifikasjoner)
 • Ha en god forståelse for konstruksjonsmetoder innenfor grunn, betong, stål og tømmer.
 • Fordelaktig med erfaring fra prosjekter med bruk av totalstasjon, drone og laserskanning.

Kvalifikasjoner

 • Ha en dypere forståelse av konstruksjonsmetode og har erfaring med mengde oppmåling/verifikasjon i bygg og anlegg prosjekter.
 • Være en avansert bruker av Microsoft Excel-programvare
 • NS8405 og NS3420 (Målebrev) og andre NS-stander
 • Selvstendig masseberegning
 • Ønskede kvalifikasjoner
 • Flytende i norsk språk både muntlig og skriftlig
 • Minimum 10-15 års relevant erfaring fra produksjons prosjekt
 • Erfaring fra gjennomføring av både større og mindre anleggsprosjekter
 • Må kunne vise til sterk kompetanse innen et eller flere programvarer; Gemini Terreng/ProAdm, AutoCAD, Bluebeam CAD eller Adobe Pro, Solibri, og Navisworks.
 • Meget gode referanser.
 • Track record med hensyn til å bidra til verdiskapning til prosjektet og presentere videre til ledelse og andre interessenter i prosjektet.
 • Kunne utarbeide egne CAD modeller / tegninger (snitt og plan) som underlag til målebrev.
 • Kjenne til prinsippene med timebruk for å kunne lage bistå med «Forecast» rapportering basert på utførte mengder.

Personlighet

 • Selvstarter med et sterkt leveringsfokus, utmerket problemløsning og analytiske ferdigheter
 • Evne til å jobbe selvstendig, styre prosesser og være proaktiv
 • Er positiv, serviceinnstilt og kvalitetsbevisst
 • Sterke og effektive kommunikasjonsevner. Villig til å motta/gi konstruktive tilbakemeldinger.
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig med hensyn til å håndtere endrede prioriteringer og nye oppgaver
 • Åpensinnet lagspiller med evne til å påvirke, dele kunnskap og håndtere grensesnitt mot et bredt spekter av team/disipliner/strategiske partnere
 • Evne til å drive kontinuerlig forbedring ved å bruke Lean-metodikk
 • Kan jobbe i et tidsfristdrevet miljø og kan håndtere mange aktiviteter samtidig
 • Kunne «snakke data» og utnytte digital teknologi og omsette det til mer effektive arbeidsprosesser og høyere produktivitet
 • Oppførsel i tråd med kundens verdier

Ta kontakt med [email protected] ved interesse.

Apply


  Suggested formats: .docx

  Accepted formats: .jpg, .pdf, .png, .txt


  Submit