icon-casualty

+47 66 98 32 90

Well Kill

and Emergency Support

Type in a keyword, phrase, region, service, name, etc.
Offer description
Application

Prosjekt ingeniør elektro

Location: Norway
Duration: 30.05.2025
Apply by: 19.04.2024

Jobref: 19150

Start: Asap

 

Description about project/department:

  • Technical and Plant Optimisation er en del av Onshore Plant , som tilhører forretningsområde MMP hos kunde. Teknisk prosjektstøtte har ansvar for den tekniske støtten til modifikasjoner og prosjekter på landanlegg. Vi er en sektor som arbeider på tvers av våre landanlegg, og mot fornybar energi som er et viktig satsingsområde for MMP.

 

Description about task and responsibilities:

  • Ansvarlig for tekniske leveranser innen fagområdet, samt tildelte prosjektoppgaver i prosjektet.  Sikre at selskapets krav er forstått av leverandør og implementert i design  Gi input til og kvalitetssikre prosjektplaner  Behandle og anbefale endringsforslag  Bidra i anskaffelser og anbudsevalueringer  Bidra i etablering av Oppdragsavtale  Styre risiko og HMS i design .

Competence Requirements:

  • Kvalifikasjoner: Bachelor/master innen fagområdet Erfaring med tekniske krav og internasjonale standarder Gode kommunikasjonsevner i engelsk og skandinavisk, skriftlig og muntlig  Om deg: Er resultatorientert og proaktiv  Lagspiller med evne til å jobbe i et multidisiplint miljø  Dedikert, ansvarlig og motivert.  Er god til å organisere eget arbeid.  Evner å bidra til et sikkert og godt arbeidsmiljø.

Language Requirements:

  • English and Norwegian

 

If interested in this position, please contact [email protected]

Apply


    Suggested formats: .docx

    Accepted formats: .jpg, .pdf, .png, .txt


    Submit